Màng PE 3.8kg Khổ 50cm lõi 0.9kg

1 0

Màu sắc : Trắng Trong

Khổ rộng cuộn : 50cm

Trọng lượng cuộn : 3.8kg

Trọng lượng lõi : 0.9kg

Thương hiệu : Pakapro