Màng PE 4kg Khổ 50cm Lõi 0.5kg

1 0

Màu sắc : Trắng Trong

Khổ rộng cuộn : 50cm

Trọng lượng cuộn : 4kg

Trọng lượng lõi : 0.5kg

Thương hiệu : Pakapro