Màng PE Khổ 25cm 1.3kg lõi 0.3kg

1 0

Màu sắc : Trắng Trong

Khổ rộng cuộn : 25cm

Trọng lượng cuộn : 1.3kg

Trọng lượng lõi : 0.3kg

Thương hiệu : Pakapro