Màng PE 4.8kg Khổ 1m Lõi 0.8kg

1 0

Màu sắc : Trắng Trong

Khổ rộng cuộn : 100cm

Trọng lượng cuộn : 4.8kg

Trọng lượng lõi : 0.8kg

Thương hiệu : Pakapro